• Kính gởi Nhân viên, Học sinh và Cộng đồng:

  Thay mặt Khu Học Chánh Renton tôi muốn cung cấp những suy nghĩ của tôi về sắc lệnh hành pháp liên bang hạn chế nhập cư vào Mỹ bởi các cá nhân từ bảy quốc gia khác. Tôi tự hào ghi lại rằng trường học chúng ta là một cộng đồng đa dạng đã chào đón các trẻ em và gia đình nhập cư từ những vùng khác nhau trên thế giới giờ phải đối mặt với hạn chế. Ngoài ra, các gia đình trong cộng đồng chúng ta có thể không có giấy tờ hoặc tình trạng nhân quyền và cảm thấy dễ bị tổn thương.  Và chắc chắn rằng chúng ta thấy các gia đình có người thân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách mới của liên bang. Tóm lại, chúng ta trong RSD bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình huống này. Nếu chúng ta tham dự sứ mệnh của chúng ta để giáo dục con em trong cộng đồng, chúng ta phải đảm bảo rằng các trường học của chúng ta tiếp tục được an toàn cho các gia đình và con cái.

  Tôi đưa ra cam kết với ba trụ cột của hệ thống chúng tôi:

  1)      Chúng tôi chào đón tất cả các em và gia đình không phân biệt đức tin, chủng tộc, giới tín, hoặc nguồn gốc quốc gia;

  2)      Chúng tôi hướng đến phục vụ và giáo dục trẻ em chúng tôi với nhân phẩm, tôn trọng và công bằng đích thực; và  

  3)      Chúng tôi nhận ra trách nhiệm bắt buộc của chúng tôi là để giáo dục để quan sát, phân tích, và suy nghĩ  trong khi các em đang trở thành công dân cho quyền lợi riêng tư của họ. Chúng tôi phải luôn luôn dựa vào thuyết dân dụng và khoan dung, và chúng tôi sẽ gương mẫu từ bi.  

  Chúng tôi đang theo dõi tình hình một cách cẩn thận. Đến nay chúng tôi thấy chưa có gì làm ảnh hưởng tới  hoạt động của trường học chúng ta. Tuy nhiên, một số người hỏi họ có phải lo lắng về việc bị trục xuất nếu trẻ em tham gia vào bữa ăn trưa và bữa ăn sáng miễn phí không. Những người khác lo lắng rằng các quan chức liên bang hoặc các Nhân Viên Công Lực về Xuất Nhập Cảnh và Hải Quan có thể đến trường học để biết thêm thông tin hoặc bắt giam. Những người khác đơn giản là chỉ sợ hãi bởi một cảm giác mất mát và bất an. Rõ ràng, lo lắng như vậy  không bình thường và phản ứng của tôi chỉ đơn giản là – chúng tôi sẽ cung cấp cho trẻ em và chúng tôi sẽ làm điều đó mà không mập mờ. Dạy dỗ và chăm sóc trẻ là những gì chúng tôi làm. Chúng tôi tin tưởng rằng  nhân viên công lực sẽ không cần phải làm việc thông qua các trường học và họ có thể tiến hành thi hành nhiệm vụ một cách có nhận thức trong các cách và các nơi mà không gây nguy hại cho an ninh hoặc an toàn cho trẻ em tại trường học. Vì vậy, tôi sẽ yêu cầu nhân viên chuyển hướng bất kỳ liên hệ của các viên chức liên bang đến Văn Phòng Tổng Giám Đốc và tránh tiếp xúc như vậy trong các trường học.

  Chúng t ôi không phải chuyên gia trong những vấn đề này nhưng chúng tôi cung cấp những trợ giúp mà chúng tôi có thể. Trẻ em cảm thấy khó chịu và không an toàn nên thúc giục đến liên hệ với hiệu trưởng hoặc nhân viên tư vấn tại các trường học. Phụ huynh, hoặc người đỡ đầu có câu hỏi hoặc thắc mắc được yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua những tổ chức được liệt kê bên dưới.

   Khu Học Chánh Renton là nơi rất tốt và an toàn cho học sinh và nhân viên. Chúng tôi đưa ra lời cam kết để giữ nó như vậy.

  Nguồn tham khảo cho học sinh của Khu Học Chánh Renton/các gia đình bị ảnh hưởng bởi lệnh điều hành của tổng thống Mỹ:

  City of Seattle - Office of Immigrant and Refugee Affairs http://www.seattle.gov/iandraffairs/programs/welcoming-city

  American Civil Liberties Union: http://www.aclu-wa.org

  Northwest Immigrant Rights Project: https://www.nwirp.org

  One America: http://weareoneamerica.org/

  Free Legal Clinics: http://www.kcba.org/pbs/

  Legal Foundation: https://legalfoundation.org/

  Neighborhood House: http://www.nhwa.org/

  World Relief: http://worldreliefseattle.org/

  Somali Community Services of Seattle: http://www.somcss.net/

  Somali Youth and Family Club: http://syouthclub.org/

  Iraqi Community Center of WA http://www.irccw.org/

  Refugee Women’s Alliance: https://www.rewa.org/

  Iranian American Community Alliance Seattle: http://www.iaca-seattle.org/

  Asian Counseling and Referral Service: https://acrs.org/

  Muslim Advocates: https://www.muslimadvocates.org/

  Casa Latina: http://casa-latina.org/

  What is DACA? Deferred Action for Childhood Arrivals (Department of Homeland Security)

  Advisory Regarding DACA Program After Presidential Election (Northwest Immigrant Rights Project)

  Know Your Rights: Resources from local organization, One America (formerly Hate Free Zone)