• Degmada dugsi ee Renton ayaan u ku kala-takoorin qofna iyada oo sal ku leh rag/dumar ahaan, jinsiyadda, caqiidada, diinta, midabka, isir qaran, da'da, ciidamada ka-tirsanaan hore ama heerka ciidamada, u jeedka hammadda isu-tagga, isku qaadasha lab/deddig, naafonimada, ama isticmaalka eyga hagaha ee tababbaran ama xaywaanka la adeegsado waxayna bixisaa marinhel loo-siman yahay sahamiyeyaasha wiilasha ah (boy scouts) iyo kooxaha dhalinta kale ee magaacaban. Shaqaalaha(yaasha) soo socda ayaa loo magacaabay inay wax ka qabtaancabashooyinka iyo kala-takoorka la sheegtay:

  Title IX Coordinator
  Name and/or Title*: Laurie Taylor, Assistant Supt, Human Resources
  Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
  Telephone Number: 425.204.2370
  Email: laurie.taylor@rentonschools.us

  Section 504/ADA Coordinator
  Name and/or Title*: Victoria Blakeney, Learning and Teaching
  Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
  Telephone Number: 425.204.2429
  Email: victoria.blakeney@rentonschools.us

  Civil Rights Compliance Coordinator
  Name and/or Title*: Shannon Harvey, Assistant Supt, Learning and Teaching
  Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
  Telephone Number: 425.204.2318
  Email: shannon.harvey@rentonschools.us